Hur hörlurar med aktiv brusreducering fungerar

Ljud är ljudvågor (luftvibrationer) som ditt öra kan uppfatta. Mer om “Vad är ljud?” kan Du läsa här.

.

Ett ljud (en ljudvåg) kan vara en ren ton och vi kan beskriva det i ett diagram, se bild. Styrkan i tonen (ljudet) avgörs av storleken (höjden) på ljudvågen. Hur ofta ljudvågen svänger per sekund (frekvens) anger var på tonskalan den hamnar (låg-hög toner).

hörlurar som tar bort ljud

Om vi tänker oss att två likadana toner (ljudvågor) når vårat öra men tidsmässigt är förskjutna så när den ena ljudvågen har sin topp så har den andra sin “botten”, dvs dom är fasförskjutna 180°, se bild. Om man då adderar de två ljudvågorna matematiskt blir resultat noll (0), de tar alltså ut varandra, och det örat kommer att uppfatta är “noll” dvs. tystnad. Så vid konstruktion av hörlurar med aktiv brusreducering är principen följande: Till hörluren adderas en mikrofon som tar in yttre ljud och en elektronisk krets som fasvrider det yttre ljudet 180° innan det sänder det vidare in i hörlurens högtalare. Örat uppfattar också det yttre ljudet men då det samtidigt får höra “samma ljud” fasvridet 180° blir resultatet i teorin tystnad, dvs det yttre ljudet “släcks ut”, blockeras. Vi har alltså en hörlur som stänger ute yttre ljud.

.

Aktiv brusreducering är komplicerat

Även om det i teorien är lätt att blockera ut en ljudvåg så i praktiken begränsar sig det störande ljudet Du vill stänga ute inte till en enda ton (våg). Den brusavstängning som finns i dina hörlurar “som stänger ute ljud” är en komplicerad elektroniska konstruktion. Den skall identifiera alla ljud med olika våglängder (höga/låga toner) och styrka i den miljö Du vistas i. Till det kommer också att alla olika ljud inte ligger i fas, dvs de olika ljudvågorna når ditt öra vid olika ögonblick. Sedan skall brusreduceringsfunktionen effektivt och “direkt” skapa och generera samma ljudvågor men motsatt (fasvridet 180°) samtidigt som det ljud, musik eller tal Du vill lyssna på i dina hörlurar inte påverkas negativt.

.

Dina brusreducerande hörlurar kommer att klara av att dämpa mycket av bullret utanför, men de kommer att ha svårt att blockera bort skarpa, plötsliga ljud som t.ex ett gråtande barn eller en dörr som smäller igen. Däremot kommer de att fungera bättre med mer regelbundna ljud som t.ex sorlet från en folkmassa eller när Du flyger, planets enformiga “brummande”. Brusreduceringstekniken är nämligen bra på att stänga ute bastoner men inte lika effektiv när det gäller högfrekventa ljud. I specifikationen för brusreducerande hörlurar bör alltid ingå uppgift om det frekvensområde där den aktiva ljuddämpningen fungerar, t.ex: 50Hz-1000Hz.

.

Sammanfattning

Aktiv brusreducering fungerar men är dock (fortfarande) fyllt med kompromisser. Det är bra att komma ihåg det när Du börjar använda dina hörlurar med aktiv ljuddämpning.

.

Bra video om hur hörlurar med aktiv brusreducering fungerar(engelska):

.

.
.